Menu

Katarzyna Klocek

Księgowa

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- ewidencja przychodów i kosztów,
- ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencja wyposażenia,
- ewidencje VAT sprzedaży i zakupu,
- obsługa pracowników oraz rozliczanie właścicieli,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- ewidencje VAT zakupu i sprzedaży;
- obsługa pracowników,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Obsługa kadrowo- płacowa Sporządzanie między innymi:
- list płac;
- deklaracji ZUS (w tym przekazywanie drogą elektroniczną - deklaracji i dokumentów do ZUS),
- deklaracji podatku od osób fizycznych (zaliczka na PIT-4),
- deklaracji PEFRON.

Godziny pracy

Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Formy kontaktu

Telefon, e-mail

Ukończone szkoły i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia I i II stopnia - kierunek Finanse i Rachunkowość

Udostępnij
Zamknij